מקורות

מה הוא “האירוע”

מכתב פתוח עבור מנהלי תאגידים: איך האירוע ישפיע על האנושות – ועליך

ראיונות עם קוברה

סדונה קשרים

חזון אמיתי לשלום

ותיקים היום

ברית ישויות הספירה


Office of Poofness – Poof / ZAP reports

התעלות עם אמא אדמה ומצב האירועים הנוכחי

דוד וילקוק – הקוסמוס השמיימי

Alcuin And Flutterby


בנג’מין פולפורד

לנדא סין גלובלית