תכנית להמשכיות העסקים עבור יצרנים, מפיצים וקמעונאים של מוצרי יסוד.

plans-quote-eisenhower
“תוכניות הן כלום. לתכנן זה הכל” – דווייט ד. אייזנהאואר

מסמך זה מיועד לספק תכנית להמשכיות העסקים עבור ספקי מזון ומצרכי מחייה בסיסיים, מפיצים וקמעונאים. כוונתנו היא בסך הכל לתת לעובדי התאגידים תבנית קבלת החלטות מקיפה, אשר תאפשר להם להמשיך לתפקד, באופן נורמאלי ככל האפשר, בתוך תסריט אפשרי- תקופת המעבר אותה אנו מכנים האירוע – אשר כוללת אתחול מחדש של מערכות הבנקים והמערכות הפיננסיות ברחבי העולם.
עבור אלה הנוטלים חלק ביידוע כל הנוגעים לדבר, בדרך זו או אחרת, ברשתות המזון ומצרכי היסוד הקמעונאיות ורשתות ההפצה- מהיצרנים ועד אחרון הלקוחות, פעולה זו יכולה להיעשות במספר דרכים :
בין אם דרך הדואר האלקטרוני ע”י שליחת הקישור לעמוד הזה, או הדפסתו והפצתו באופן ידני. ניתן גם להכניס את המסמך המודפס למעטפה ולהניחו באופן אנונימי בתיבת הדואר של כל בית עסק, או שאפשר להחליקו מתחת למפתן דלת משרדו של כל מנהל סניף רשת מזון קמעונאית מקומית. כמו כן ניתן למסור אותו גם באופן אישי , תוך שימוש בפרוטוקול ההנהגה המייעצת.

קריאת המסמך במלואו בעיון היא בעלת חשיבות עליונה במיוחד, וכאשר אתם בטוחים שהכל הוטמע נכונה, תוכלו להעביר את המידע לתאגידים אחרים, לעמיתים, ולדרגים אחרים . מסמך זה צריך להיות מועבר למקבלי ההחלטות בארגוני התאגידים יחד עם מכתב פתוח למנהלי תאגידים.

תכנית להמשכיות העסקים עבור יצרנים, מפיצים וקמעונאים של מוצרי יסוד

אם קיבלת מסמך זה, משמעות הדבר היא שמערכת הבנקאות הכלל עולמית קרסה, או שהיא עומדת לקרוס בכפייה, במטרה למגר את כל סוגי השחיתות והפעולות העברייניות ולהחליפן במערכת הוגנת עבור כל בני האדם. זהו רגע לקראתו התכוננו במשך שנים בכל רחבי העולם. כשזה יסתיים, כולם יהיו יותר מאושרים  מהיום.

פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך “תקציר לראשי קהילות” אשר זו מובאה קצרה ממנו :

” לא יהיה כסף מזומן בנמצא, מלבד מה שכבר נמצא במחזור, וזאת לפרק זמן מקסימאלי של שבועיים לכל היותר. כוונתם ומטרתם של הארגונים החוקיים אשר נמצאים בפעולה היא תסריט אידיאלי בו תנוטרל  לחלוטין המערכת הבנקאית לחלוטין תוך 3-5 ימים. יחד עם זאת, עם כל כך הרבה גורמים הקשורים לדבר, הזמן המדויק שייקח ל […] את השינוי הזה, למעשה אינו ידוע כרגע. מחסור זה [במזומנים] בקרב אוכלוסיית העולם עלול לגרום לקושי במקומות שונים כמו גם לפאניקה של אנשים שלא תהיה להם גישה לכספם דרך הערוצים המקובלים . “

הדבר אמור לקרות בן לילה לכן ישנם מספר דברים שיש לטפל בהם בעדיפות עליונה כבר בשעות הראשונות של היום שלאחרי, לתכננם ולהזים אותם מראש. כאשר כל המערכת הבנקאית העולמית אינה ברת השגה, כל האפשרויות למשיכת כספים או העברות בנקאיות וירטואליות יהיו חסומות למשך תקופת זמן מסוימת. במקרה הטוב זה  אמור להמשך כמה ימים לכל היותר, למרות שישנה אפשרות שהדבר ימשך לתקופה של עד שבועיים. אם הכל יתנהל כצפוי עם ההשבתה, זה לא אמור להמשך יותר מכך.

בהקשר זה ייטב עבור כולנו אם נשתמש בגמישות מנטאלית ושיתוף פעולה הדדי בכדי להסתגל מהר ככל האפשר למצב אפשרי “בלתי צפוי” זה ולשמור על סדר חברתי, תוך מתן עדיפות ראשונית לבני אדם, תוך כדי שאנו מוודאים שכולם מטופלים כראוי, ולאחר מכן החשיבות שבשימור  התשתית בה אנו משתמשים כיום ושתהיה נחוצה בעתיד. הרס של דבר מסוים היום, משמעו שהדבר הזה לא יהיה קיים מחר.

לכן יש חשיבות עליונה לכך שנמשיך עם מטלות ושגרת היום יום הרגילה באופן נורמאלי ככל האפשר עד שמצב הביניים הזה יתקבע. בכדי שזה יוכל להתקיים חשוב מאד שהעברת המידע לעמיתיך וללקוחותיך יהיה אמין, ישר, גלוי ואסרטיבי ככל האפשר.

המצב האידיאלי הוא לוודא כי הפעילויות המסחריות והעסקיות אשר נמצאות תחת השגחתך או אחריותך ימשיכו לתפקד. בדיוק לשם כך עיצבנו עבורך מערך תסריטי כזה של תכנית להמשכיות העסקים:

א:

  1. אנשים שיש להם מזומנים יוכלו לערוך קניות כרגיל.
  2. עבור שאר האנשים שאין ברשותם מזומנים עליכם להיות מוכנים עם לפחות מכונת צילום מסמכים אחת עבור כל מסוף לתשלום או קופה. אם אפשרי הדבר הוסיפו עוד מסופים וקופות. מכונת הצילום תאפשר מתן העתק של : 1) תעודה מזהה של הקונה. 2) כרטיס אשראי או חיוב של הקונה. 3) קבלה. התהליך הזה ייושם עבור כל הצרכנים אשר אין ברשותם מזומנים עבור צרכיהם היומיומיים. המסמכים המוזכרים יועתקו על גבי “תצהיר אישי מרצון ” (ראה סעיף ג ) אשר תאפשר למוכר לגבות את סכום התשלום מחשבונו האישי של הקונה בכל עת בעתיד לאחר שהמערכת הבנקאית תשוב לפעולה.

ב:

צריך ליידע את האנשים על התהליך הבלתי שיגרתי הזה,  על ידי שלט הנראה בבירור בכניסה לבית העסק או על ידי עלונים שיחולקו, כל משך תקופת המעבר , זאת בכדי שאנשים ידעו שיש באפשרותם לרכוש את צרכיהם היומיומיים. יהיה עליך גם להזכיר  : 1) את הסיבה מדוע היום הזה שונה מכל יום אחר, 2) האפשרויות העומדות לצד הקונים וכל המסמכים הדרושים לפני הכניסה לחנות ( בכדי למנוע אי סדר בנקודת התשלום ובקופות ) , 3) הזמן המשוער בו יימשך התהליך הזה , 4) כתובת אינטרנט כגון www.communityleadersbrief.org , אשר דרכה יוכלו אנשים לקבל מידע נוסף והבהרות נוספות לגבי תקופת המעבר.

ג:

התצהיר האישי מרצון יכול להיות מבוסס על הדפוס הבא, אשר יקבל הרשאה רשמית ברוב מדינות העולם:

מלפנים:

פרטי זיהוי של המוכר, פרטי הנפקת המסמך, כתובת פיזית של הנפקת המסמך.

הצהרת הסכמה מתוך רצון חופשי ריבוני מצד הקונה בזו הלשון : [שם ושם משפחה] תחת הכותרת “הקונה” מצהיר בזאת מרצוני החופשי והריבוני כי המסמכים המצורפים (  1. צילום תעודת הזהות של הקונה , 2. כרטיס חיוב או כרטיס אשראי, 3. קבלה על הרכישה) הינם בעלי תוקף ומייצגים אותי בכל הנוגע למוסד הבנקאי והמוכר אשר סיפק את המצרכים המצוינים בהעתק הקבלה.

אני מצהיר מרצוני החופשי והריבוני כי אני מאשר בזאת ל[המוכר ושם בית העסק] המופיע תחת הכותרת “המוכר” על גבי תצהיר זה , למשוך את הערך הכספי של רכישה זו מחשבוני לכשהמערכת הבנקאית תשוב לתפקד

לכן אני מרשה למוכר זה לשמור את העותק המקורי של שלושת מסמכים אלה אשר מייצגים את יחסי הישירים עם מוסד בנקאי זה ועם המוכר  והחתומים מטה.

חתום על ידי הקונה.

חתום על ידי הקופאי מצד המוכר.

חתום על ידי המנהל או אחראי  מצד המוכר.

המקור הולך למוכר כאשר הוא חתום על ידי שלושה אנשים : הקונה, הקופאי המנהל או האחראי .
ההעתק הולך לקונה כאשר הוא חתום על ידי המנהל או האחראי , עדיף בצירוף חותמת רשמית של המוכר.

מאחור:
1. העתק של תעודת הזהות של הקונה.
2. העתק של כרטיס החיוב או כרטיס האשראי של הקונה הנושא את אותו שם
3. העתק של קבלת הרכישה.

מידע נוסף

ייתכן שגורמים רשמיים מסוימים יופיעו בין אם באמת לתמוך בתהליך המעבר או רק למראית עין.
מומלץ לבקש מגורמים אלה להזדהות באופן ברור ולשמור העתק של תעודת הזיהוי שלהם במקום בטוח. אם אפשרי הדבר, יש לערוך בדיקת תוקף של מסמך הזיהוי עם המקורות הזמינים של המנהל או של האחראי. מומלץ לשאול את אותו גורם רשמי עבור מי הוא עובד ולדרוש הסבר ברור. אם אפשרי הדבר יש לערוך הצלבה ובדיקת תוקף של המידע שנמסר.

הרמז הרלוונטי ביותר שעלינו לחפש אצל גורמים רשמיים אלה הוא אם הם עובדים עבור הממשלה או עבור הציבור.

באפשרות ראשונה של מפגש כזה עדיף להימנע מעימות או חיכוך. הגורם הזה יכול לרצות לסגור את בית העסק לכאורה “מטעמי בטיחות ” או לגרום לשיבושים. אם זה המקרה ברור  שהגורם הזה אינו פועל לטובת הציבור או בית העסק. במקרה כזה קבל את החלטתו עד לבירור נוסף אך וודא שהשלט בכניסה נשאר במקומו בכל מחיר ונסה לקבוע תאריך לפתיחה מחדש. חפש קמעונאים נוספים בקרבת מקום. אם אין כאלה, וחנותך היא זו שמספקת מצרכים בסיסיים עבור האזור כולו, האפשרות הטובה ביותר היא שתשמור על החנות פתוחה ופעילה, ולא, התסריט הצפוי ביותר הוא שחנותך תיבזז ותושחת תוך זמן קצר מאד.

במקרה השני שבו אותו גורם רשמי אכן עובד עבור הציבור, שאל מהי תוכניתו  לתמיכה במצב. הרעיון העיקרי הוא לשמור על תשתיות שפועלות באופן רגיל ככל האפשר במשך תקופת המעבר. אם כך הדבר, אז יש לך בן ברית אמיתי שעליו תוכל לסמוך, ושיעזור לך במאמציך בתועלת הפיכת  תקופת המעבר לחלקה ככל האפשר.

תוכנית להמשכיות העסקים (195 הורדות)

כתיבת תגובה