מהו האירוע?

http://thepromiserevealed.com/wp-content/uploads/2016/01/image027-600x407.jpg

האירוע היום שיבוצעו בו מעצרים המוניים של אנשי הקנוניה הפלילית החובקת העולם (הנקראים ‘כבל’) : פוליטיקאים מושחתים בנקאים גדולים, וכו’. המעצרים יבוצעו בדרך חוקית, בתזמון עם איפוס פיננסי ברחבי העולם. כל זה אורגן מבפנים על ידי חברים מסוימים של גופים ממשלתיים וצבאיים, שהתחילו את תנועת התנגדות נגד הקנוניה הנפשעת הזאת. הם הבחינו בפשעים החוזרים והנשנים כנגד האנושות, חיות ומערכות אקולוגיות באמצעות, בין היתר, מלחמות בלתי מוצדקות וזיהומים מיותרים.

הם הבחינו שהעוני המלאכותי שנוצר ברחבי העולם נוצר על ידי דיכוי פתרונות, ורמאויות נגד המערכת הפיננסית כולה בעולם. הבנקים מייצרים כסף מזויף, ומלווים אותו לממשלות ויותר מ -90% מכספי המסים שלנו ניתנים לבנקים פרטיים אלה, בעוד שההלוואות שלהם היו פיקטיביות, אשר אינן דבר אלא מספרים במחשב או פיסות נייר ללא בסיס ערך ממשי, בעוד שאנו נותנים להם ערך אמיתי, תוצרת עבודתינו.

באמצעות רמאות פיננסית כלל עולמית, הממשלות והתקשורת נמכרו. טכנולוגיות ירוקות מתקדמות הוסתרו. ואינספור פשעים בוצעו על מנת לשמר על המערכת הקיימת

הגיע הזמן להגיד לא, הגיע הזמן לומר די.

פושעים אלו עומדים להיעצר על פי הליכים משפטיים, ויועמדו למשפט הוגן. התקשורת הכללית תשוחרר והם סוף הסוף יוכלו לספר את האמת. הם יספרו ויראו הוכחות רבות לא ניתנות להפרכה על מה שבאמת התרחש.

ולבסוף החברה האנושית תוכל להתחיל מחדש בצורה בריאה, המערכת הפינניסית שלנו תיבנה מחדש, חובות דמיוניים יבוטלו, ומערכת חדשה תהיה במקום מבוססת על ערך אמיתי, שישפר באופן דרסטי את איכות החיים עבור כל בני האדם על פני כדור הארץ.

פרוייקטים הומנטריים יבוצעו בקנה מידה המוני לתקן את כל ההשלכות של כל הפשעים שבוצעו בכל העולם. טכנולוגיות רבות שהיו מוסתרות יחולקו. חלקן עשויות להפתיע אנשים רבים. תאר לעצמך אם רק לפני 20 שנה היו אומרים לך שתוכל לתקשר באופן מיידי בכל העולם, לאחסן כל מוזיקה, סרטים וספרים שתרצה עם התקן אלחוטי בגודל של ספר קטן, רבים לא היו מאמינים.

רוב תוכניות החינוך נפלו קורבן למניפולציות להעלים את האמת. תהליך זה ידוע היטב רק תסתכל בספרי ההסטוריה משנות ה -50 או ה -60. תהליך זה לא הופסק, זה קורה עד עצם היום הזה. לדוגמה, פיזיקה הנלמדת באונברסיטאות היא מלפני 100 שנה. הם מתעלמים בעיקר מהפיזיקה הקוונטית. וכמה חוקי פיזיקה שהם מלמדים עברו מניפולציות כדי להטעות , אשר היה נדרש כדי להסתיר טכנולוגיות מתקדמות.

מניפולציות דומות קורות בכל ההיבטים של החברה שלנו. ועל כן יהיה צורך בשיקום ועבודות בניה מחדש בקנה מידה ענק. הבנקים ייסגרו לבין כמה ימים עד לכמה שבועות, והן יפתחו מחדש עם הכסף אשר עדיין בחשבונות הבנק, עם כסף נוסף שיועבר לכולם. יהיה תהליך חינוך מחדש בקנה מידה ענק אשר יהיה מבוסס על הוכחות מוצקות ועל האמת בפועל. מערכות אקולוגיות תרפאנה הודות למאמצי הקהילה וטכנולוגיות מתקדמות. כל אדם יובטח שיקבל את צרכיו הבסיסיים, חופש לייצר, ליזום, ולנוע בחופשיות.

לא ניתן לחזות את תאריך האירוע הזה.  מעורבים הרבה גורמים וקבוצות רבות, מידע רב צריך להישמר בסוד בתהליך כדי לשמור על בטחון האנשים המעורבים . כל מה שאנו יכולים לומר שאנו די קרובים. זאת הסיבה שהקמנו את הרשת המידע הזאת כדי שנהיה מוכנים.

השחרור קרוב!

כתיבת תגובה